Strafzaken

Dhr. N. van Gameren  FTBD58Q (Mesu) > Wegens code 01, een rode kaart tijdens de competitiewedstrijd Tiel City ’18 – Mesu te Beusichem op 19 oktober 2018 een schorsing opgelegd van 1 competitie-en/of bekerwedstrijden met ingang van 31 oktober 2018. Uit te sluiten van deelname aan de wedstrijden in enig team tot en met de (gehele) dag waarop Mesu de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. Is reeds een uitsluiting of schorsing van kracht, dan dient gelezen te worden: “in aansluiting op de uitsluiting of schorsing”.  De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Mesu zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

Dhr. S. Yucé  QLZH45P (Tiel City ’18) > Wegens code 01, een rode kaart tijdens de competitiewedstrijd Tiel City ’18 – Mesu te Beusichem op 19 oktober 2018 een schorsing opgelegd van 1 competitie-en/of bekerwedstrijden met ingang van 31 oktober 2018. Uit te sluiten van deelname aan de wedstrijden in enig team tot en met de (gehele) dag waarop Tiel City ’18 de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. Is reeds een uitsluiting of schorsing van kracht, dan dient gelezen te worden: “in aansluiting op de uitsluiting of schorsing”.  De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Tiel City ’18 zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

DGS ’86 > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd New Media Studio – DGS ’86 op 19 oktober 2018 in sporthal Westroyenhal te Tiel, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  DGS ’86 de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, DGS ’86 zal hiervoor in rekening-courant worden belast.