Nieuwe leden:

Wat moet de contactpersoon doen om een nieuwe speler aan te melden:

1Roepnaam
2Achternaam
3Tussenvoegsel
4Geboortedatum
5Adres + Huisnummer
6Postcode
7Plaats
8Pasfoto of  Foto
9kopie van id kaart
10e-mailadres

Voor vragen kan de contactpersoon terecht bij de ledenadministratie:


Ton van Genderen
Mobiel nr: 0624080289
E-Mail:  tvgenderen@hotmail.com