INFO INFO INFO

Beste leden, Ook al is voetbal op dit moment bijzaak wil het bestuur jullie toch onderstaande mededelen. Aanstaande vrijdag 3 april heeft het bestuur overleg over de impact en gevolgen van het Corona Virus op de huidige competitie. Ook zal er alvast gekeken worden naar het komende seizoen. De contactpersonen …