INFO INFO INFO

Beste leden,

Ook al is voetbal op dit moment bijzaak wil het bestuur jullie toch onderstaande mededelen.

Aanstaande vrijdag 3 april heeft het bestuur overleg over de impact en gevolgen van het Corona Virus op de huidige competitie. Ook zal er alvast gekeken worden naar het komende seizoen.
De contactpersonen zullen hierover geïnformeerd worden.

Bestuur Tiel’85.